การค้นหาประวัติ

  เงื่อนไขและข้อตกลง

  บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ PLASTKET.COM ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด ก่อนทำการสมัครสมาชิก   1. เพื่อความสะดวก บริษัท ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการทำซ้ำหรือโอนถ่ายข้อมูลของท่านเพื่อเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ หรือระบบที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศไทย) รวมไปถึงมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทดำเนินการนำข้อมูลเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบดังกล่าวตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ถ้ามี)


   2. บริษัทจะทำการปกป้องข้อมูลของท่านโดยไม่เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


   3. ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ บริษัท, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง


   4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิกและการให้บริการทั้งหมดของแพลตฟอร์ม เมื่อท่านได้กระทำการที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ


   5. รหัสผ่านของท่านจะเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่บัญชีของท่าน หากท่านแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของท่าน หากท่านปล่อยให้รหัสผ่านของท่านเป็นที่ล่วงรู้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านที่ให้ไว้กับทาง PLASTKET.COM นอกจากนี้ท่านอาจจะต้องผูกพันภายใต้ข้อกฎหมายบางประการในนามของท่าน ดังนั้น หากรหัสผ่านของท่านมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ท่านควรติดต่อทางบริษัททันทีและทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน


  หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อเราทันทีที่ PLASTKET.COM Contact Center.