การค้นหาประวัติ

  โปรโมชั่น

  เฮง เฮง เฮง สมาชิกใหม่รับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 500.-

  14 February 2023


  โปรโมชั่นเฮง เฮง เฮง พิเศษเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก สมาชิกใหม่เมื่อสั่งซื้อเม็ดพลาสติก 2.5 ตันขึ้นไป รับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยไปบูชา พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท


  ระยะเวลาโปรโมชั่น ต้้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2566


  สมัครสมาชิก Plastket.com เพื่อรับสิทธิพิเศษได้เลยตอนนี้​


  เอกสารประกอบการสมัคร

  1.ภพ.20

  2.หนังสือรับรองบริษัท

  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ


  รายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิ์

  1.สมัครสมาชิก Plastket.com

  2.กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ

  3.ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก (ตรวจสอบจากเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว)

  4.จำกัด 1 บริษัท / 1 สิทธิ์

  5.กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาจะพิจารณาเป็นรายกรณีในการมอบสิทธิ์ (เมื่อซื้อเม็ดพลาสติกในนามบุคคล)

  เฮง เฮง เฮง สมาชิกใหม่รับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 500.-

  14 February 2023


  โปรโมชั่นเฮง เฮง เฮง พิเศษเฉพาะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก สมาชิกใหม่เมื่อสั่งซื้อเม็ดพลาสติก 2.5 ตันขึ้นไป รับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยไปบูชา พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท


  ระยะเวลาโปรโมชั่น ต้้งแต่วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2566


  สมัครสมาชิก Plastket.com เพื่อรับสิทธิพิเศษได้เลยตอนนี้​


  เอกสารประกอบการสมัคร

  1.ภพ.20

  2.หนังสือรับรองบริษัท

  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ


  รายละเอียดและเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิ์

  1.สมัครสมาชิก Plastket.com

  2.กรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากทางบริษัทฯ

  3.ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติก (ตรวจสอบจากเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว)

  4.จำกัด 1 บริษัท / 1 สิทธิ์

  5.กรณีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาจะพิจารณาเป็นรายกรณีในการมอบสิทธิ์ (เมื่อซื้อเม็ดพลาสติกในนามบุคคล)